Inloggen
Beoordeeld met een 9.4

Donatie Coach Circle

 • Actieperiode is van 26-03-2020 tot en met 30-06-2020.
 • Coach Circle doneert de eerste 3 maanden membership omzet aan het Rode Kruis van coaches die zich aansluiten tijdens de actieperiode.
 • De donatie heeft alleen betrekking op het basis membership ‘Just happy basics’ membership gedeelte en bedraagt € 24,99 * 3 maanden = € 75,-. 
 • Wanneer er een combinatie membership wordt afgesloten doneert Coach Circle alleen over het ‘Just happy basics’ onderdeel. Vb. Als er gekozen wordt voor het Happy online membership blijft het bedrag € 75,-.
 • Uitgesloten is het ‘Happy Organized’ membership, zolang dit niet in combinatie met ‘Just happy basics’ wordt afgenomen. 
 • Deze actie geldt niet met terugwerkende kracht. 
 • Coach Circle behoudt zich het recht voor om deze actie zonder opgaaf van reden per direct te beëindigen. 
 • Naast de actievoorwaarden zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Algemene voorwaarden Coach Circle
 • Door deelname aan deze actie verklaar je bekend te zijn met deze actievoorwaarden. 
 • Coach Circle behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of specifieke personen uit te sluiten, zonder opgaaf van redenen.

Gereduceerd tarief coach

 • Coach Circle faciliteert alleen de mogelijkheid van het kenbaar maken van een gereduceerd tarief van de aangesloten coaches. Coach Circle is verder niet betrokken bij de totstandkoming van het tarief.
 • Op de pagina 'ontdek onze coaches' (overzichtspagina) en op de persoonlijk pagina van de coach (detailpagina) staat vermeld of een coach meedoet met de actie.
 • Aangesloten coaches zijn niet verplicht mee te doen. 

Heb je vragen of opmerkingen over deze actievoorwaarden? Neem dan contact met ons op via info@coachcircle.nl of via 085 301 39 22.
 

 

Een moment ogenblik a.u.b...