Inloggen
Beoordeeld met een 9.4

SAMENWERKEN OP AFSTAND: communicatie en vertrouwen worden nog belangrijker.

Merk je dat de samenwerking binnen jouw team niet lekker loopt? Dan kan teamcoaching een uitkomst bieden. Teamcoaching zet je in als interventie om de samenwerking, het vertrouwen en de sfeer binnen het team te bevorderen of wanneer je op een specifiek thema binnen het team wilt ingaan. Onderstaande casus laat zien dat er vaak veel meer speelt dan je aan de oppervlakte ziet. En dat iedereen vanuit de beste intenties zijn of haar werk doet, maar door verschillende persoonlijkheden, gedragspatronen of verminderde communicatie met elkaar, het team niet lekker functioneert. Werken aan vertrouwen, open en eerlijke communicatie zijn daarom belangrijk. Zeker nu we in deze tijd ook nog eens veel op afstand van elkaar werken.

Sandra werkt als leidinggevende bij een IT bedrijf. De afspraak binnen het bedrijf is dat ze nu  zoveel mogelijk thuis werken. Ze onderhoudt veel contact met haar teamleden. Ze merkt echter dat met één van haar teamleden het contact stroef verloopt. Hij zoekt weinig contact met haar en zijn collega's en ze moet regelmatig checken of het werk af is. Ze weet dat hij het lastig vindt om zich thuis te concentreren. Als het hem echt teveel wordt dan zou hij het aangeven. Andere teamleden begint het ook op te vallen dat hij weinig werk oplevert en bespreken dat met haar. Omdat ze zich zorgen maakt belt ze hem twee keer per dag. Zo kan ze hem helpen waar nodig en een luisterend oor bieden.

Bert werkt al een tijd thuis. Doordat zijn vrouw ook thuis werkt in dezelfde ruimte vindt hij het lastig om zich te concentreren. Daarnaast komen de kinderen nu ook vanuit school direct naar huis. Vanaf dat moment is het voor hem te druk in huis om zijn werk goed te kunnen doen. Hij werkt liever op kantoor zodat hij meer focus heeft. Hij heeft dit als eens geprobeerd aan te kaarten bij zijn teammanager, maar hij had niet het gevoel dat zij hem begreep. Hij voelt zich schuldig richting zijn collega's omdat hij weet dat hij zijn werk nu minder goed doet. Zijn teammanager belt hem twee keer per dag en hij voelt zich onder druk gezet om betere resultaten op te leveren. Hierdoor neemt hij minder pauzes en raakt hij juist extra vermoeid.

Sandra probeert met de beste intenties de controle te houden op afstand en ze maakt zich oprecht zorgen om Bert. Omdat Bert zich terugtrekt zoekt zij extra toenadering. Bij Bert werkt dit averechts, hij voelt zich schuldig, gaat harder werken en hij kruipt nog meer in zijn schulp. Daarnaast mist hij begrip van zijn directe teamleden. Hij weet dat ze over hem hebben geklaagd bij zijn teammanager, maar hij had het prettiger gevonden als ze eerst met hem hadden gesproken.

De beschreven situatie had natuurlijk ook op kantoor plaats kunnen vinden. Thuiswerken maakt echter het functioneren als team niet gemakkelijker en zorgt ervoor dat je een hoop mist van je collega's. Je ziet niet hoe hard die ene collega werkt. Of hoe lastig hij het vindt om een bepaalde taak uit te voeren. Communicatie en vertrouwen worden nog belangrijker. 

Teamcoaching kan hierbij dus helpen. Teamcoaching helpt om duidelijk te maken wat er speelt tussen teamleden en om elkaar te leren aanspreken op verantwoordelijkheid. Bert zijn gedrag heeft effect op andere leden binnen het team. Hoe gaan zij hier mee om? Ze gaan hier nu direct mee naar Sandra. Helpen ze Bert als hij het lastig heeft? Kunnen ze gezamenlijk een oplossing bedenken zodat Bert thuis wel kan werken op bijvoorbeeld andere tijden?

Teamcoaching zorgt ervoor dat het gesprek tussen de teamleden op gang komt, waardoor er open en eerlijk met elkaar gesproken wordt. Uiteindelijk zorgt dit voor meer vertrouwen en een betere samenwerking. Wil je hier meer over weten of over wat teamcoaching voor jouw team kan betekenen? Zoek dan contact met mij via mijn persoonlijke pagina op Coach Circle en ontvang direct een gratis tip om de samenwerking binnen jouw team te versterken. 

Liefs,

Sabrina

Deel dit artikel:
Een moment ogenblik a.u.b...